Arlwyo Allanol Nia Cyfnod Outside Catering © 2018               Website designed and maintained by H G Web Designs

We offer outside catering for private functions, funerals, weddings or any special occasion.


At your home, village hall, chapel vestry, office or outside buildings.


A variety of menus available to suit all individual needs at reasonable prices.

Nia Cyfnod Outside Catering

Arlwyo Allanol Nia Cyfnod

Yr ydym yn darparu arlwyo allanol ar gyfer partïon, priodasau, tê angladdau neu unrhyw achlysur arbennig.


Mewn cartrefi preifat, neuadd bentref, festri capel, swyddfa neu adeilad fferm.


Gwahanol fwydlenni ar gael am brisiau rhesymol.

Ty Cerrig Isaf, Parc, Y Bala, Gwynedd

01678 540226                                    07586 313596